Laatste nieuwtjes

Stemming voor de lokale leerlingenraad!

Op vrijdagnamiddag 12 oktober werden in de turnzaal de lokale verkiezingen voor de twaalf vertegenwoordigers van de leerlingenraad gehouden. Kisho, de portier, zorgde ervoor dat het rustig verliep en liet de kinderen in mondjesmaat in het juiste stembureau binnen. De voorzitters en bijzitters van de stembureaus vinkten de namen van de kinderen met oproepingsbrief af. Deze vier; Itse, Emily, Tiffany en Liene, waren de vorige maandaatsperiode de vertegenwoordigers van de oudsten van de leerlingenraad. Liene was die dag vero... lees verder

Foto's website

Door een probleem met de flash player kunnen de leerkrachten momenteel geen foto's uploaden. We proberen dit euvel zo snel mogelijk op te lossen. Onze excuses hiervoor en dank voor het begrip.... lees verder

Dank je wel!

Een oprechte dank aan alle bestuursleden van de oudervereniging en de helpende handen die tijdens de vakantie de verfraaiingswerken aan onze speelplaats uitgevoerd hebben. Dank zij de inkomsten van o.a. schoolfeest, Italiaanse avond... beschikken we nu over een echte klimmuur. Binnenkort krijgen de kleuters nog een nieuwe trein en plaatsen we twee zitbloembakken op de speelplaats van het lager.... lees verder

Welkom

Welkom in het nieuwe schooljaar!... lees verder

Dag peuter, dag kleuter ! Dag meisje, dag jongen !

Van harte welkom op onze school ! Kom maar binnen en voel je goed.
Ben je ingeschreven in de kleuterklas, dan kom je in een boeiende wereld terecht. Kom je naar het eerste leerjaar, dan gaat een nieuwe wereld voor je open. Als je nieuw bent in onze school, zal de aanpassing misschien wat tijd vragen. We hopen dat je een fijn schooljaar beleeft. Met een fijn schooljaar bedoelen we niet enkel dat je veel leert. We wensen ook echt dat je je goed voelt op school. Als schoolteam (leraren, personeel en directeur) zullen we daar ons uiterste best voor doen.

Beste ouders

We vinden het fijn dat u onze school koos voor het onderwijs en de opvoeding van uw kind.
We danken u graag voor het vertrouwen dat u in ons stelt. We willen een basisschool zijn met een open karakter. Dat betekent voor ons dat alle kinderen welkom zijn, met de nadruk op alle, rekening houdend met de draagkracht van ouders, leerkrachten, school. Dat betekent ook dat u als ouder altijd welkom bent, niet alleen met eventuele suggesties, maar ook met eventuele problemen, van welke aard ook. Samen vinden we een passende oplossing.

Terecht verwacht u van onze school degelijk onderwijs, een passend onderwijsklimaat op school, een christelijk geïnspireerde en eigentijdse, positieve opvoeding. Deze verwachtingen zijn ook onze doelstellingen.

Wij hopen dat u uw kind aanmoedigt de doelstellingen van onze school na te streven en de afspraken na te leven.
Het schoolteam.